Styrer

Styret på Bore Bedehus er som følger:

  • Reidar Harberg – leder
  • Jostein Nygård – sekretær
  • Harald Sevland – kasserer
  • Ingunn Byberg – styremedlem
  • Svein Atle Steinbru – varamedlem

Epost: post@borebedehus.no

Styret for Bore Bedehusforsamling er som følger:

  • Geir Inge Byberg – formann
  • Grete Thorsen – nestformann
  • Knut Erlend Haus – kasserer
  • Maria Aarseth – styremedlem
  • Haldis Kleppe Akselsen – styremedlem

Epost: post@borebedehusforsamling.no

Kommende arrangementer: