Et kristent fellesskap

Bore Bedehus er et kristent fellesskap av vanlige mennesker med feil og mangler som har en ting felles: Troen på Jesus Kristus, som døde på korset for våre synder og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi er forankret i Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.

Vi er plassert sentralt i Verdalen i Klepp kommune, like ved Bore barneskule og Bore ungdomsskule. Her tilbyr vi et mangfold av møtepunkter og aktiviteter innenfor trygge rammer. Vi arbeider for, og ønsker, å tilby et fellesskap der omsorg og ansvar for vår neste står sentralt.

GUDSTJENESTE

Annenhver søndag kl.11 er det gudstjeneste for hele menigheten. Her er alle velkomne! Sammen får vi synge, be, gi og høre Guds Ord forkynt. Under gudstjenesten er det også søndagsskole for to ulike aldersgrupper for barna. Etter gudstjenesten er det enkel servering av kaffi med tilbehør. Av og til serverer vi familiemiddag.

Vi ønsker deg og dine hjertelig velkomne til gudstjeneste annenhver søndag kl. 11.

Kommende arrangementer: