Misjon

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! ‘ Matteus 28:18-20

Misjon er en viktig del av arbeidet vårt på Bore Bedehus, og vi støtter misjonsarbeidet som drives både lokalt, nasjonalt og internasjonalt av ulike organisasjoner. På møter for ulike misjonsorganisasjoner får vi høre om arbeidet deres, og vi får være med både å gi og be for arbeidet.

 

 

Kommende arrangementer: