Medlemsskap

Ser du på Bore bedehus som din lokale menighet/forsamling?

Da har vi lyst til å oppfordre deg til til å bli medlem. Medlemskap uttrykker tilhørighet og forpliktelse til fellesskapet. Når du betaler den årlige kontingenten, blir du medlem for inneværende år. Dette er en viktig inntektskilde for oss, som også kan utløse støttemidler fra kommunen og andre steder, i tillegg til at det øker tilhørigheten din til forsamlingen og gir tale- og stemmerett på årsmøtet. Ved å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av og støtte opp om fellesskapet. Vi får også en bedre oversikt over de som hører til hos oss, slik at vi lettere kan følge opp og sende ut informasjon.

Alle som tilhører den evangelisk lutherske bekjennelse, og vil arbeide i samsvar med formålsparagrafen til Bore bedehus, kan bli medlemmer. Nedre aldersgrense for å bli medlem er 18 år.

Medlemskontingenten er for tiden

  • Voksen: 500,- kroner
  • Studenter: 200,- kroner

Ønsker du å bli medlem?
Da trenger vi noen opplysninger om deg. Vi trenger navn, fødselsdato og postnummer. Du kan enten sende oss dette i skjemaet nedenfor (bruk kommentarfeltet), eller ta kontakt med Marit Karin Nygaard på telefon 977 65 922 eller e-post maritkarin.nygard@gmail.com. Du blir medlem så snart medlemskontingenten er betalt til kontonummer 3290 07 70498.

Her oppgir du telefonnummer, fødselsdato og postnummer.

Kommende arrangementer: