Dugnad

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

ulike oppgaver ute og inne

UG

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

For ungdom fra og med 8. trinnBore bedehus

Gudstjeneste

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

Samling for alle aldre. Tale av Brigt Goa.  Nattverd

Strikkekveld

Strikk og prat for alle aldre.  Enkel servering.

Torsdagsskolen

Sele Bedehus Selevegen 365,Voll,Norge

Bibeltime med påfølgende samtale. Tema: En forsonet Gud, hva betyr det - taler Egil Karlsen

Møte

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

Seman's mission

Torsdagsskolen

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

Bibeltime med påfølgende samtale. Tema: Johannes åpenbaring - taler Eivind Gjerde

UG

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

For ungdom fra og med 8. trinnBore bedehus

Gudstjeneste

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

Samling for alle aldre.  Vi deler tanker om "bønn" og "den gylne regel".  Nattverd

Torsdagsskolen

Bore Bedehus Verdalsvegen 39,Kleppe,Rogaland,Norge

Bibeltime med påfølgende samtale.  

Kommende arrangementer: