Bli med og gi

For å kunne drive arbeidet på Bore Bedehus slik vi tror at Gud ønsker, er vi avhengige av mange glade givere. Vi er takknemlige for alle som ønsker å delta i arbeidet ved å gi på ulike måter: Gi seg til fellesskapet, gi av sin tid, sine gaver, ressurser og penger.

Vi ser det som naturlig at du som ser på Bore Bedehus som din forsamling også er med og tar det økonomiske ansvaret. Dette ønsker vi først og fremst at du gjør gjennom en fast givertjeneste til forsamlingen.

Fast giver
I praksis kan det være vanskelig å få orden på givertjenesten, det kan lett bli tilfeldig når og hvor mye man gir. Da er det veldig nyttig å inngå en avtale for å gi fast.

Fast givertjeneste har fordeler både for deg som gir og den som mottar. For deg som gir går avtalt sum ut til avtalt tid hver måned. I tillegg får du skattelette for gaver gitt til frivillig organisasjon på inntil kr. 40 000,- pr år. For oss som mottaker er det forutsigbart og dermed enklere å planlegge videre arbeid ut fra økonomiske rammer.

Registrering
Ønsker du å bli fast giver, følg denne linken: Avtale om fast givertjeneste med avtalegiro. Skriv ut skjemaet, fyll inn nødvendige opplysninger og send det til adressen som står nederst på skjemaet. Eventuelt kan du levere det til en i styret.

Vi har en avtale med ImF som står for utbetaling av lønn til våre ansatte. Dette er grunnen til at Indremisjonsforbundet står som mottaker.

Ta kontakt med en i styret om du har ytterligere spørsmål knyttet til givertjenesten.

Endre beløp
Er du allerede fast giver og ønsker å endre ditt månedlige beløp? Gå til denne siden for informasjon om hvordan du kan endre din giveravtale.

Gi en enkeltgave
Vi setter selvfølgelig også stor pris på enkeltgaver. Dersom du ønsker å gi en enkeltgave til arbeidet vårt, kan du overføre direkte til kontonummer 3290.07.70498. Merk overføringen med “Gave”.

Tusen takk for all støtte!

 

Kommende arrangementer: