Barn

Søndagsskolen

Annenhver søndag i forbindelse med gudstjeneste (Søndagstreffen)
Kontaktperson: Ingunn Byberg (482 92 534)

Sprell levende

En lørdag i måneden, i Sørhellet barnehage.
Kontaktperson Marit Irene Haugstad (979 88 635)

Yngstes

1-4.klasse, annenhver mandag kl. 18:00
Kontaktperson: Brit Skjørestad

Splæsj

5-7.klasse, annenhver tirsdag kl. 18:30
Kontaktperson: Geir Magne Hauge

 

Kommende arrangementer: