Velkommen

til kveldsgudstjeneste 2.pinsedag kl.18.00.

Vi feirer pinsens budskap sammen og deler tanker om den Hellige Ånds innvirkning i våre liv.

Dette blir en felles samling for alle aldre og det blir ikke Awana.

Kommende arrangementer: