Årsmøte-valg

Torsdag 22. februar var det årsmøte for Bore bedehus og Bore bedehusforsamling.

Etter valgene er nå disse med i styret:

Bedehusstyret: Gjenvalg av de som var på valg slik at styret fremdeles består av Harald Sevland, Ingunn Byberg, Jostein Nygård og Reidar Harberg – med Svein Atle Steinbru som varamedlem.

Styret for forsamlingen: Haldis Kleppe Akselsen, Marit Hauge Aarsland, Geir Inge Byberg og Håkon Kverme (ny). Grete Thorsen er varamedlem. Styret skulle hatt et til nytt medlem, men dette har vi ikke fått til denne gangen.

Kommende arrangementer: