Søndagsskolen

Søndagsskolen finnes den?

Ja, søndagsskolen finnes!

På Bore bedehus – som andre steder – har vi bare måtte endre på de ytre former og ordninger.

Nå er det søndagsskole annen hver søndag på formiddag.  Barna deltar i starten av møtet sammen med de voksne og går så ned i lokalet i underetasjen og har søndagsskole.

Det kalles nå for Awana fordi de følger et opplegg som heter dette. Men søndagsskolen er det samme som før – å formidle evangeliet til de yngste.

Kommende arrangementer: