Nytt semester

Nå kan vi ønske velkommen på bedehuset til et nytt semester.

Torsdag 24. august er den første kvelden med Torsdagsskolen.

Fredag 25. august begynner UG med sine faste samlinger,

Søndag 27. august er første gudstjenesten. Tema for høsten er “frykt ikke”. Denne første gudstjenesten har som tema “Du skal frykte Herren din Gud” som Asle Steinbru skal tale over.

Velkommen til samlingene på Bore bedehus!

Kommende arrangementer: