Bore bedehus

har flere “grupper” og tilbud for ulike aldrer.

Awana: De søndagene det er gudstjeneste, blir barna tatt ut til søndagsskole i aldersgrupper.

Yngstes: Annen hver mandag er det Yngstes for barn fra 1. – 4. klasse kl.18.00-19.00

Etter skoletid: Har samlinger noen datoer (januar – februar)

UG-band: har øving annen hver tirsdag

Bønnesamling: hver tirsdag kl.20.00-22.00

Torsdagsskolen: Bibeltime hver torsdag kl.19.00-21.00

UG (ungdomsgruppa) annen hver fredag kl. 20.00

Bore bedehusforsamling har gudstjeneste annen hver søndag kl.11.00-13.00

I tillegg kan det hvert semester være møter med misjonsorganisasjoner.

Kommende arrangementer: