Info fra årsmøtet

Torsdag 23. februar var det årsmøte for Bore bedehus og Bore bedehusforsamling.

De nye styrene som ble valgt:

Bore bedehusstyre:

  • Harald Sevland
  • Ingunn Byberg
  • sitter i styret: Jostein Nygård og Reidar Harberg
  • varamedlem: Svein Atle Steinbru

Bore bedehusforsamling:

  • Haldis Kleppe Akselsen
  • Maria Hauge Aarseth
  • Geir Inge Byberg
  • sitter i styret: Grete Thorsen og Knut Erlend Haus

Info ellers fra årsmøtene:

  • Styret for bedehuset fortsetter med oppussing av toalettene og fikk ellers godkjenning for videre plan for vedlikehold og oppussing.
  • Styret for forsamlingen fikk innspill om at flertallet ønsker eventuelt en dagstur med gudstjeneste. Forslaget om å åpne for andre organisasjoner på besøk i gudstjenestene ble også vedtatt (gjelder de fire organisasjonene som var nevnt i saken).

Kommende arrangementer: