Smittevernsregler

Vi lever i en spesiell tid på mange måter. Situasjonen med Korona har gitt oss utfordringer på mange plan. Mange etablerte praksiser må endres og tilpasses denne situasjonen. Det er krevende for oss alle. Hvis vi legger godviljen til og har omsorg for hverandre skal vi kommer igjennom dette også.

Smittevernsregler for Bore Bedehus

Styret på Bore Bedehus har laget følgende smittevernregler for de som bruker huset.

Dei som er ansvarleg for møtet, må sjå etter at det er tilrettelagt ut frå reglane. Gje god informasjon ved start av møtet.

 • Sjå etter at det er handsprit på plass
  – Stativ ved inngang
  – Eventuelt sprayflaske i tillegg
 • Deltakarar skal registrerast når dei kjem
  (namn og telefon-nummer)
  – Ein person skal ha ansvar for dette
  – Registreringsskjema ligg i perm.
  – Skjema legges i lukket konvolutt som mankuleres etter 10 dager.
  – Ta gjerne med en lapp med ditt navn og telefonnr – så forenkler vi registrerringen.
 • Avstand
  – Ved inn -og utgang
  – I stolrekkene – familier kan sitja i lag
 • God hygiene når toalettet skal brukast
  – Dei vaksne må ta ansvar for barn
 • Ekstra reinhald
  – Håndtak og andre ofte brukte flater må tørkast av etter arrangementet
  – Toaletta – tørk av spring og toalettring med eingangsklut
 • Servering
  – Ein person med god handhygiene kan servera personer enkeltvis (alle kan ikkje forsyne seg av fat ol.). Det kan til dømes leggjast opp kjeks/kake/is på eingongstallerken som blir levert ut.
  – Drikke kan også serverast av ein person i eingangskopper.
  – Ved servering gjeld same reglar for avstand som elles.

(Oppdatert august 2020)

Generelle råd

 1. Syke personer skal ikke delta på møter eller arrangementer
 2. God hygiene
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 5. For barn og unge: Nok voksne til stede!

Andre ressurser

Kommende arrangementer: