Takk for godt fellesskap

Hei!

Jeg vil gjerne takke for godt fellesskap og bra samarbeid knyttet til ulike samlinger og gudstjenester på Bore Bedehus dette semesteret. Jeg takker med dette av som ansatt, men vil fortsatt være en del av forsamlingen og ta del i ulike tjenester som frivillig.

Håper du/dere også vil være med videre, og ta del i ulike fellesskap og tjenester knyttet til den nye forsamlingen som etableres til høsten.

Etter en meget spesiell «korona-vår» ser jeg frem til høsten med håp om flere og ulike Jesus-fellesskap for liten og stor. Nye- og etablerte fellesskap som «lever kirke» sammen med Jesus og hverandre. En forsamling av mennesker som ber, velsigner og heier på hverandre for å fullføre misjonsoppdraget Jesus gav oss.

Tema for kommende semester er «Målretta». For å si det kort og enkelt, som i barnesangen: «Alle, alle vil vi ha med. Vil vi ha med til himmelen»

Gud velsigne deg og dine! 😊
Mvh Per Åge

Kommende arrangementer: