Vi er avhengig av din tilbakemelding

Som dere kjenner til jobber vi med å etablere en forsamling på Bore Bedehus. Det er en stund siden årsmøtet ba oss om dette første gang. Vi hadde tenkt å etablere forsamlingen nå i vår, men planene ble forstyrret av Korona krisen.

Vi som jobber med det praktiske nå er interimstyret som er oppnevnt av styret på Bore Bedehus. Dette består av Geir Inge Byberg, Grete Thorsen, Knut Erlend Haus, Håkon Kverme, Henny Marie Fylkesnes. Vi har en stab som arbeider med praktisk drift av forsamlingen. Denne består for tiden av Per Åge Berge, Lars Kåre Skjørestad og Stig Markus Thorsen.

Rent konkret jobber vi nå med det tekniske ved å etablere forsamlingen (statutter, tilknytning – det er stort sett klart), å ta over ansvaret for gudstjenester fra høsten, tettere samarbeid med Ungdomsgruppa samt Awana for barne- og ungdomsarbeid. Vi håper å kunne stifte forsamlingen i august 2020 i forbindelse med første gudstjeneste.

Nå er det veldig viktig for oss å få tilbakemelding på hvem som blir med og stifter forsamlingen, og dermed vil stå bak denne.

Det spørsmålet vi ønsker tilbakemelding på er: Hadde vi stiftet forsamlingen nå – ville du blitt med?

Du svarer enkelt ved å fylle inn e-post og navn i skjemaet nedenfor. Du kan også sende en e-post til stab@borebedehus.no om det er enklere eller ringe Per Åge på telefon 900 44 067. Informasjonen behandles konfidensielt og brukes til å få en oversikt frem mot stiftelsesmøtet. Telefon

Vi må ha tilbakemeldinger innen mandag 1. juni. Husk at det å ikke svare er også et svar. Blir det få eller ingen som sier “ja” så vil det måtte få konsekvenser for hva vi gjør videre.

På forhånd takk for din tilbakemelding!
Med vennlig hilsen Interimstyret.

Kommende arrangementer: