Forslag til vedtekter

Interimstyret har utarbeidet forslag til vedtekter for forsamlingen. Vedtektene er basert på normallovene som IMF og NLM har utarbeidet for felles forsamlinger, altså forsamlinger som er innmeldt i både ImF og NLM.

Vedtektene vil være gjeldende for forsamlingen fra de blir vedtatt på forsamlingens stiftelsesmøte. Vi ber om at eventuelle spørsmål eller kommentarer til vedtektene sendes til Geir Inge Byberg (leder av interimstyret) på mailadresse gingbyh14@gmail.com. Du kan også ta direkte kontakt med Geir Inge eller en av de andre medlemmene av interimstyret.

Vedtektene kan lastes ned via lenken nedenfor.

Kommende arrangementer: