Forsamling = Trossamfunn?

Dette spørsmålet dukker opp rett som det er. En lurer på om forsamlingen er et trossamfunn og om en må bytte trossamfunn for å være med i forsamlingen.

Forsamlingen på Bedehuset er ikke et trossamfunn. Forsamling og trossamfunn er to forskjellige ting.

Per definisjon er et trossamfunn en organisert gruppe mennesker innen en viss religion. I Norge er Den Norske Kirke et Luthersk trossamfunn. I forhold til Norsk lov kan trossamfunn registerer seg hos fylkesmannen i det fylket det har sitt hovedsete. Registrerte trossamfunn kan bla få økonomisk støtte fra stat og kommune. Trossamfunn i denne sammenhengen er altså en kirkerettslig definisjon, de gis støtte og kan utføre kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielse og begravelser.

Bore Bedehusforsamling (eller det den kommer til å hete) blir ikke registrert som et trossamfunn. Medlemmene i bedehusforsamlingen er normalt medlem i et trossamfunn som er samsvarende med forsamlingens bekjennelse og formål. Dette kan være ImF Trossamfunn, NLM Trossamfunn, Den Norske Kirke (DNK) eller andre.

Noen lurer også på om DNK får mindre overføringer dersom en melder seg inn i et annet trossamfunn? Svaret er nei.

Den norske kirke mottar ikke offentlig støtte pr. medlem. Kirken mottar støtte over statens og kommunenes budsjetter ut fra kirkepolitiske føringer i Statsbudsjettet og kommunenes forpliktelser i henhold til kirkeloven. Dette danner grunnlaget for å beregne støtte til andre trossamfunn.

Støtten som gis til et trossamfunn per medlem går normalt til et sentralt ledd og til et lokalt ledd. Dermed blir det slik at dersom du f.eks. melder deg inn i ImF Trossamfunn vil ImF Sentralt få noe av støtten, mens du selv kan velge hvem som skal få den lokale støtten – slik som ImF Rogaland aller forsamlingen på Bore Bedehus.

Vi anbefaler våre medlemmer å være innmeldt i et trossamfunn som en deler trosgrunnlag med og der en kjenner på en åndelig tilhørighet.

Kommende arrangementer: