Årsmøte

Det nærmer seg det viktige møtet for alle medlemmer – og andre interesserte.

Det er alltid viktige saker på et årsmøte, fordi valg av styret mm. er viktig for alle oss som deltar på bedehuset. I tillegg er det dette året viktige saker som det skal informeres om. Det vil bli informasjon om oppretting av “forsamling” på bedehuset og tanker for videre arbeid med opp-pussing av huset.

Vi håper mange setter av kvelden torsdag 5. mars til å delta på årsmøtet.

Kommende arrangementer: