Informasjon fra interim-styret

Interim-styret er et midlertidig styre som ble etablert våren 2019 for å jobbe videre med etablering av forsamling på Bore Bedehus, i tråd med beslutning på årsmøtet for Bore Bedehus 7.mars 2019.

Dette styret består i dag av følgende personer:

 • Geir Inge Byberg (leder)
 • Grethe Thorsen
 • Henny Marie Fylkesnes
 • Håkon Kverme (permisjon)
 • Knut Erlend Haus
 • Lars Kåre Skjørestad (stab)
 • Per Åge Berge (stab)

Du lurer sikkert på hva interim-styret egentlig jobber med, og kanskje hvorfor det synes å ta så lang tid før vi formelt etablerer forsamlingen? Det skal vi forsøke å si litt mer om her. De viktigste tema og oppgaver vi har jobbet med så langt er:

 • Vedtekter – Formål – Visjon
 • Struktur, roller og ansvar (Etablering av stab)
 • Forhold til bedehuset – bedehusstyret
 • Samarbeid med andre forsamlinger – diskusjon om samarbeidsformer
 • Forsamlingskveld høsten 2019 – mange gode innspill som vi har brukt videre
 • Nettverkssamling i vekstnettverket Futurum og deltakelse på Lederkonferansen til IMF i Bergen
 • Organisasjonstilknytning – IMF eller NLM og IMF?
 • Navn på forsamlingen

Noe av dette må være på plass når forsamlingen stiftes, andre ting vil vi jobbe videre med sammen med forsamlingen etter at den er stiftet. Vi føler oss trygge på at det har vært riktig å bruke god tid på dette arbeidet, og at vi lar Gud jobbe med oss slik at vi gjør valg i tråd med Guds vilje.

Et av spørsmålene vi har jobbet med er hvilken organisasjonstilhørighet forsamlingen skal ha. Etter en god prosess på dette har vi nå kommet frem til at vi vil anbefale at forsamlingen melder seg inn i både IMF Rogaland og NLM, Region Sørvest.

Et annet tema er navn på forsamlingen. Vi har ikke brukt så mye tid på dette, men har hatt «Bore Bedehusforsamling» som arbeidstittel. Et annet forslag som har kommet opp er «Bore Bedehuskirke». Her tar vi gjerne imot synspunkter eller andre gode forslag.

Nå planlegger vi for at forsamlingen blir formelt stiftet 22.mars, i et stiftelsesmøte etter Gudstjenesten på Bore Bedehus denne søndagen. Der vil vi oppfordre alle som ønsker å være del av forsamlingen på Bore Bedehus om å møte opp dersom en har anledning. På denne måten kan en være med å vise at en støtter opp om og vil være del av forsamlingen.

Det er vårt ønske og vår bønn at vi som enkeltmennesker og som del av forsamlingen på Bore Bedehus, kan være med å gjøre Jesus kjent for enda flere av våre medmennesker, slik at så mange som mulig kan ta imot ham som sin frelser og Herre. Vi i interim-styret oppfordrer alle som har spørsmål, kommentarer eller innspill om å ta kontakt med en av oss i styret. Vi håper at flest mulig vil engasjere seg i det oppdraget vi tror Gud har gitt oss som forsamling her på Bore.

Kommende arrangementer: