Staben er i seget

“Staben er i seget, har vi stab?” tenker du kanskje. Da bør vi kanskje forklare litt. Interimstyret som jobber med å danne forsamling har delt seg i to – eller i alle fall etablert en ny del – staben. Så nå er vi et Interimsstyre og en stab.

Hvorfor? I begynnelsen året (2020 ) gjorde styret følgende betraktninger:

Flere av aktivitetene vi nå holde på med er ting som en stab typisk ville jobbe med ifm. den daglige driften av en forsamling. Dette gjelder oppgaver som organisering, etablering og oppfølgning av huskirker og som planlegging av Gudstjenester for høsten 2020.

Vi ønsker å komme i gang med stab så tidlig som mulig av flere grunner. En er å få mer erfaringer en annen er å unngå at styret blir et aktivitetsstyre. Noen ideer rundt dette ble luftet og endte opp i at følgende:

  • Lars Kåre går inn som frivillig ulønnet stab for Bore Bedehusforsamling i perioden fra januar 2020 og ut 2021. Stillingsandel er 20%.
  • Staben består da av Per Åge, Stig Markus og Lars Kåre
  • Geir Inge overtar som leder av Interimstyret samt Vekst initiativet.

Her rir vi den dagen vi saler, så dermed så har vi nå allerede hatt første samling i staben. Det vil nok enda ta litt tid før vi finner form & farge på ting, men vi har etablert en felles formiddag i uka da vi jobber sammen – så tar vi ting derfra. Mer informasjon kommer her på “forsamlingsbloggen”.

Kommende arrangementer: