Hvorfor forsamling?

Vi jobber med å etablere en forsamling ut i fra Bore Bedehus. Dette ble besluttet på årsmøtet i 2019 og interimstyre jobber med dette ut i fra mandatet gitt på årsmøtet. Men, hvorfor en forsamling? Kan vi ikke bare
fortsette som før?

Vi jobber med en visjon som går noe som dette:

Vi drømmer om at stadig nye barn og unge, voksne og eldre, skal bli inkludert i fellesskapet, frelst og utrustet til å leve som brennende disipler av Jesus i dag.

Visjonen tar utgangspunkt i misjonsbefalingen i Matteus 28 – oppdraget alle kristne har fått

 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28, 18-20)

Er vi ærlige med oss selv og reflekterer over denne visjonen må vi erkjenner at vi i liten grad lykkes. Det betyr definitivt ikke at vi ser ned på det arbeidet som har vært utført igjennom årene løp, tvert i mot. Det har dannet grunnlaget for der vi er i dag og at vi ivrer etter å kunne få bety enda mer for vårt nærområde. Rundt oss endre både kirkelandskap og samfunnet seg med stor fart. Det er naturlig at vi også tar det innover oss. Metodene og organiseringen som fikk oss der vi er i dag er kanskje ikke de samme som hjelper oss å leve ut oppdraget videre. Vi tenker at endring er positivt. Vi endrer også for å bevare.

Så, hvofor forsamling? Noen punkter:

  • Vi ønsker fokus på oppdraget – vekst – legge nye til
  • Vi ønsker å være et tydelig felleskap i nærmiljøet som utgjør en forskjell
  • Vi ønsker å revitalisert fokusere vårt perspektiv:  opp – inn – ut
  • Vi ønsker en mer tjenlig struktur med et avklart fundament/verdigrunnlag og enhetlig identitet.
  • Vi ønsker et levende, varmt og enhetlig felleskap – større tilhørighet
  • – forståelsen av felleskap, familie, menighet er avgjørende.
  • Vi ønsker en helhetlig forvaltning av sakramenter
  • Vi ønsker å være en forsamling med et fullverdig tilbud “fra vugge til grav”

Så må vi ikke glemme at det er Gud som bygger kirke. Våre idealer er en bibelsk forsamling – bibelens fortelling om de første kristne.

Kommende arrangementer: