Blogg for forsamlingsetablering

Vi etablerer blogg som informasjonskanal ifm arbeidet med å etablere Bore Bedehusforsamling

Kommende arrangementer: