Vil du være kontaktperson for Israelsmisjonen?

Israelsmisjonen har i mange år hatt faste møter på Bore Bedehus (1 møte hvert semester). Vi har nå behov for en person som kan ta over tjenesten som kontaktperson for Israelsmisjonen ved Bore Bedehus. Kanskje denne personen er deg?

Israelsmisjonen arbeider for å bringe Evangeliet tilbake til jødene. Vi henter vårt mandat, vår inspirasjon og vår visjon i Guds plan med det jødiske folk, slik dette kommer til uttrykk i Den hellige Skrift, formidlet gjennom profeter og apostler, og bekreftet i Jesus Messias.

Som kontaktperson for Israelsmisjonen får du være på å bringe videre den første menighets nød, bønn og tjeneste for det jødiske folk, slik dette er uttrykt av apostelen Paulus:

Evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker (Rom.1,16)
Av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst (Rom.10,1)

Kan du tenke deg å ta denne utfordringen slik at Israelsmisjonen fortsatt kan være en aktiv og synlig misjonsorganisasjon på Bore Bedehus? Ta i så fall kontakt med Geir Inge Byberg (styreleder for Bore Bedehus), mobil 918 86 291, eller e-mail gib@kleppnett.no

For mer informasjon om Israelsmisjonen, se https://www.israelsmisjonen.no/

Kommende arrangementer: